Priser och avtal

Priser och avtal

Du kan som kund prenumerera på mig till en fast månadskostnad. Avtalet kan innehålla en eller flera av de tjänster jag erbjuder och vi plockar gemensamt ihop ett paket som passar just dig och ditt företag.

Kontakta mig redan idag för ett ickeförpliktigande möte! Klicka här! 

Om avtalet

Avtalet löper på 3 månader i taget med automatisk förlängning om inget annat avtalas.

Avtalet kan innehålla en eller flera av följande delar, vilka vid behov kan omfördelas under avtalets gång:

  • Verksamhetsutveckling/inspiration
  • Vd-stöd/professionellt bollplank
  • Personalkonfliktshantering
  • Mentorskap
  • Utredningar
  • Visionsutveckling
  • Mindre workshops

Inga fysiska möten under juli månad, dock kan telefon- eller mailkontakt upprätthållas enligt överenskommelse. Denna månad är därför betalningsfri för dig som kund.

Betalning sker i förväg senast den siste varje månad alternativt enligt överenskommelse.

Priser och timmar

8 timmar/månad

8 timmar/månad vid ett tillfälle. (Omkostnader i form av resor och boende kan tillkomma enligt individuellt avtal.) eller

8 timmar/månad uppdelade på två tillfällen. (Omkostnader i form av resor och boende kan tillkomma enligt individuellt avtal.)

 

16 timmar/månad

16 timmar/månad uppdelade på två tillfällen (Omkostnader i form av resor och boende kan tillkomma enligt individuellt avtal.) eller

16 timmar/månad uppdelade på fyra tillfällen (Omkostnader i form av resor och boende kan tillkomma enligt individuellt avtal.)

Extra timmar kan köpas till vid behov, dock minst 4 h/tillfälle. (Omkostnader i form av resor och boende kan tillkomma enligt individuellt avtal.)

 

För avtal baserat på fler/färre timmar eller med annat innehåll, föreläsningar, större konfliktsituationer i personalgrupp samt samverkan med andra specialister kontakta mig för specialavtal och offert. 

banan

Äpple eller banan? Banan eller äpple? Nu slipper du välja!