Operativt skolledarskap

Behåll kontrollen!

Att ta in en vikarie för en skolledare kan ibland kännas både svårt och oroande då det är lätt att man som huvudman tappar kontrollen. Då kan det kännas skönt med en tillfällig lösning i form av en extern konsult.


Med mångåriga erfarenheter av grundskolan känner jag mig trygg som skolledare. Utbildningsmässigt har jag en akademisk skolledarutbildning om ca 5 år (Fil. kand. i Pedagogiskt ledarskap) vilken bla innefattar ledarskap (både pedagogiskt samt från förvaltningshögskolan), pedagogik, folkbildning, utvärdering, utbildningsplanering, organisation, personalutveckling och kommunikation samt praktisk pedagogik för utbildare och handledare. Jag har under min corona-sjukskrivning även passat på att kompetensutveckla mig i kurser som Handledarskap och LIA.

Det finns nu möjlighet att hyra in mig som vikarie vid ordinarie skolledares sjukdom eller frånvaro. Jag sköter då det operativa ledarskapet med dagligt drift, personal- och elevärenden samt skolhälsovård. Du kan ta in mig antingen på en tidsbegränsad anställning eller på konsultuppdrag.

Jag har lite extra stort hjärta för lite mer speciella elever med lite egen syn på det stöd de kan tänkas att behöva eller elever med tidigare svårigheter i ryggsäcken och jag har en lång historia av god samverkan med både kollegor, elevhälsoteam, socialtjänst, BUP, Polisen och liknande instanser och inte minst av föräldrasamverkan. Jag kommer förstås även med goda referenser i bagaget!

Kontakta mig redan idag

Namnlöst

Du behåller kontrollen!