Vad kan jag hjälpa dig med?

När mitt företag behövde en uppryckning anlitade jag Marie. Marie är kreativ, kunnig och har förmåga att visa på det som är väsentligt för lyckade affärer. Jag kan varmt rekommendera hennes tjänster

Jag hjälper dig som chef och ledare att bli ditt bästa jag! Genom samtal och bollplankande utmanar jag dina tankar och gränser så att du utvecklas professionellt och blir den bästa versionen av dig själv så att du kan bli den ledare du själv vill ha. 

Som chef och ledare skickas du ibland på chefskurser där man fokuserar på UGL, UL och liknande dvs man vill utveckla dina förmågor att leda och styra din verksamhet. Väldigt sällan ser man på dig som chef eller ledare som en människa, en individ som kan behöva bli sedd och hörd. Ofta följs heller inte de kurser du gått upp med någon typ av självreflekterande samtal utan du lämnas ”vind för våg” att själv handskas med dina nya kunskaper och tankar utan direkt feed-back kring din utveckling. Jag utgår i mitt arbete med dig utifrån att att du blir en bättre chef när du själv blir sedd och hörd. Att du behöver få landa i dig själv för att på bästa sätt kunna styra upp ditt chefskap. Detta var något jag själv saknade under mina år som chef. Inte fler kurser i utvecklande ledarskap eller om hur man blir en bättre och mer produktiv chef- det fanns det många av. Jag saknade någon som såg MIG, som lyssnade på de problem jag upplevde i min yrkesroll och som förstod hur allt hängde ihop med min personlighet och till och med med mitt personliga liv. Att få bolla det livspussel som ställde så höga krav på mig och som förstod hur vi egentligen mår. Som kunde hjälpa till med en lyssnande containerfunktion ibland – släng allt skräp här! – och som ibland stöttade i de svårare perioderna och frågorna samt som hela tiden hjälpte till att bygga upp mig som människa, chef och ledare. Någon som ville följa med mig på resan från chef till ledare.

Att vara chef är ett ganska ensamt jobb och man behöver en samtalspartner. Med mig som ledarskapsstöd kan du dryfta problem, utmaningar och svåra processer och tillsammans vänder och vrider vi på dem för att få dem att bli möjligheter. Våra samtal är naturligtvis konfidentiella och vi bestämmer omfattningen tillsammans. Jag finns där så länge du behöver mig. Jag riktar mig primärt till dig som är chef eller ledare på mindre eller mellanstora företag där ni inte inom företaget har egna resurser, mentorsprogram etc utan kan behöva en extern hjälp.

Hos mig finns inga typiska uppdrag utan vi bestämmer både omfattningen och längden tillsammans. Jag ser dock gärna att längden på första uppdraget bestäms till 3-6 månader med regelbundna fysiska möten som följs upp vid behov online (Zoom/Teams/Skype, WhatsApp eller mail) eller per telefon. Vi ses initialt på ett kortare möte som naturligtvis är kostnadsfritt för dig så att vi kan få känna av varandra och känna efter om vi tror att vi kan bli bra samtalspartners.

Boka ett gratis samtal på telefon, klicka här!

Bild från Tidningen Chef https://chef.se/chefs-undersokning-inre-resa-ger-resultat/

  • Som chef är man ofta ganska ensam och har få kontakter som verkligen förstår ens situation. 
  • Det känns tungt när medarbetare blir motarbetare och får svårare med samarbete och att prestera på topp. 
  • Det är inte ovanligt att arbetsgrupper efter ett tag stagnerar och minskar sin kreativitet.
  • Problem på arbetsplatsen – oavsett anledning – kostar stora pengar och mycket tid.
  • Det kan ibland vara svårt att skilja på professionell samt personlig och privat. 
  • Ibland kan det vara behövligt att behöva ösa ur sig tankar, känslor och irritationsmoment och få hjälp att hitta lösningar och strukturer som håller.
  • Många känner sig ensamma i sin ledarroll och skulle behöva någon att bolla idéer med. 

Stämmer detta in på dig? Jag finns här för dig!

Klicka här för kontaktinfo!

Marie Nordström har gåvan att få andra att lyfta och att känna sig ytterst kapabla. Hon är en naturbegåvning på att nätverka, föreläsa och att få människor att känna sig sedda, uppskattade och hon kan verkligen coacha till framgång. Hon är en underhållande föreläsare som med humor, kunskap och pedagogik får allt att verka lätt begripligt och möjligt

Klicka här för ett gratis samtal på 30 minuter!

Marie är en strålande föreläsare och utbildare inom organisations- och individutveckling!


Marie! Du vet inte vilken stor betydelse du har haft och har för mig och inte minst mitt företag! Utan dig hade jag inte varit där jag är idag och kommer att vara i framtiden! Ville bara att du skulle veta det! <3

En del av Brainglobe AB