Lite kort om Marie Nordström


paraply

 

Problem är bara lösningar i arbetskläder!

Som organisationsutvecklare är jag tränad att se de brister och svagheter som finns inom en organisation, speciellt inom det verksamhetsbaserade-, gruppdynamiska- och individinriktade arbetet och har arbetat med olika typer av verksamheter genom åren. Jag hjälper dig fånga upp förändringstendenser för att synliggöra och skapa enskilda mål och strukturer och finns tillhands om konflikter uppstår i verksamheten eller om du behöver hjälp att strukturera om det dagliga arbetet för att få saker och ting att flyta smidigare.

Jag hjälper dig med problematiska personalsituationer, verksamhetsinriktade- och organisatoriska frågor samt agerar bollplank för dig som organisationsledare och är specialiserad på att hitta sätt att få människor att kommunicera bättre inom och utanför arbetsgruppen. Jag stöttar dig som verksamhetsledare i att skapa en arbetsplats där du och dina anställda ägnar tiden åt det som är viktigt, nämligen verksamheten.

Som kunder har jag tidigare haft allt från kommuner via fackföreningar till ensamföretagare och jag har en stor bredd på min repertoire och en djup erfarenhetsbaserad ryggsäck fylld med metoder att plocka fram utifrån just dina behov.

Till mig kan du vända dig om du vill ha hjälp med ”de mjuka”-frågorna till exempel vid en bolagsombildning, i en nedskärningssituation, i ett förändringsarbete eller vid en omorganisation. Kontakta mig gärna innan ni påbörjar processen så att jag kan finnas med redan från starten för att stötta och mildra.

Jag samverkar med flera underkonsulter vid behov vilket gör att du med förtroende kan vända dig till mig oavsett hur din struktur eller ditt problem ser ut, tillsammans plockar vi in den kompetens som just ditt företag behöver!

Vad kan jag hjälpa dig med? 

Kontakta mig redan idag för en förutsättningslös och ickeförpliktigande diskussion utifrån era behov, klicka här!