Det finstilta

Samtalsavtal

När du bokar samtal hos mig fungerar det även som ett godkännande av vårt samtalsavtal, enligt följande: 

Förutsättningar

Det är klientens ansvar att ta ansvar för sin egen framgång, och min roll är att vara ett aktivt stöd längs vägen. Våra samtal är baserade på ömsesidigt förtroende och ärlighet mellan oss. Under våra samtal ansvarar jag för processen, medan du som klient ansvarar för innehållet. Det är viktigt att du som klient förbereder dig inför våra möten och har en uppfattning om vad du vill ta upp för att uppnå målet med våra samtal. För att nå önskade resultat är det också viktigt att du föreslår och tar på dig uppgifter mellan våra möten. Som klient är det ditt ansvar att göra ditt bästa för att ta de nödvändiga stegen för att uppnå önskat resultat och att vara tillgänglig och aktivt medverka i att genomföra alla utmaningar och uppgifter.

Metod

Genom att använda frågor och diskussioner kommer jag att hjälpa dig att identifiera och utveckla strategier och planer för att uppnå dina mål. Ofta ställer jag utmanande frågor för att hjälpa dig att se tankar och uppfattningar som begränsar dig och för att skapa nya insikter och perspektiv. Mitt mål är att ge dig stöd och uppmuntran på vägen mot dina mål och jag kommer också att ge dig personlig feedback. Jag kommer att hjälpa dig att upptäcka när du tänker och agerar på ett sätt som avviker från ditt mål och stödja dig i att få insikt om hur du kan ändra ditt tankesätt och beteende för att uppnå det du vill.

Avbokning

Om du inte kan närvara vid ett avtalat möte är det viktigt att du meddelar mig senast 24 timmar innan mötet. Detta kan göras genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett meddelande till mig. När jag har bekräftat mottagandet av din avbokning, kommer vi tillsammans att boka en ny tid för mötet. Om du avbokar mindre än 24 timmar innan mötet kommer det att debiteras enligt det gällande avtalet.

Sekretess

Jag garanterar att jag inte kommer att lämna ut några personuppgifter eller annan information som kan röra klienters identitet till någon annan. Allt arbete som vi utför tillsammans kommer att behandlas som strikt konfidentiellt. Jag arbetar under tystnadsplikt och eventuella rapporter eller anteckningar som jag gör i samband med vårt uppdrag omfattas av sekretess och kommer inte att delas med någon tredje part utan ditt uttryckliga skriftliga samtycke eller om det krävs enligt lag. Du kan vara säker på att all information som vi delar kommer att hållas konfidentiell och behandlas med största möjliga respekt och integritet.

Arvode

Betalningsinformation och betalningsalternativ kommer att tillhandahållas vid bokningstillfället. Som klient är du ansvarig för att se till att samtalen betalas enligt de betalningsvillkor som anges på fakturorna. Det är viktigt att betalningarna sker i tid för att undvika eventuella påminnelser eller förseningar som kan påverka vårt arbete tillsammans. Om det uppstår några frågor eller problem med betalningarna, är du välkommen att kontakta mig så att vi kan lösa det tillsammans.

Vad är en personuppgift och hur behandlar vi dem?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress, mailadress samt telefonnummer som du anger vid kontakt med oss. Som klient hos oss samlas även uppgifter om ditt företagsnamn samt kontaktuppgifter och organisationsnummer in. Dina uppgifter kommer att användas vid offerter och avtal. De kommer även att kunna ligga till grund för uppföljningar och erbjudanden. Vi delar dem inte med någon annan.

De samtal som förs, likväl som de minnesanteckningar som upprättas, hålls alltid konfidentiella. Du ska känna dig trygg och lita på att våra samtal är privata. Vi värderar din tillit högt då den gör det möjligt för dig att öppna upp under våra samtal och vara trygg i förvissningen om att inget av det vi pratar om förs vidare till tredje part.


En del av Brainglobe AB